mandag 30. mars 2009

Åse Hiorth Lerviks pris 2009 til student i dokumentasjonsvitenskap

Anne Marit Aspenes, foto Johanne Hansen Kobberstad På UiTs årsfest 27. mars ble Åse Hiorth Lerviks pris for 2009 tildelt tidligere masterstudent i dokumentasjonsvitenskap Anne Marit Aspenes for hennes oppgave: Kvinner og dokumentasjon: Rebecca - en dokumentasjonsvitenskapelig analyse av betydningen av kjønn. Prisen er på kr. 25 000,-

I oppgaven undersøker Aspenes en roman, Rebecca (1938) av Daphne du Maurier, og to filmatiseringer av denne. Oppgaven er av framragende kvalitet. Den tar i bruk avanserte teorier om kjønn og om kjønn og film på et komplisert materiale, og utgjør et pionerarbeid i det forholdsvis nye faget dokumentasjonsvitenskap når det gjelder spørsmål om kjønn. (sakset fra UiT sine nettsider)

Denne gangen var det KVINNFORSK som delte ut prisen for beste hoved/masteroppgave med kvinne- og kjønnsperspektiv skrevet på UiT i 2008 (både menn og kvinner kan være kandidater til prisen). KVINNFORSK hedrer minnet til professor Åse Hiorth Lervik ved å dele ut denne prisen i hennes navn. Åse Hiorth Lervik var den første kvinnelige professoren ansatt ved UiT og hun var en pioner i innføring av kvinneforskning som forskningsfelt i Norge.

Bilde er "lånt" fra Forskningsrådet sine nettsider (foto: Johanne Hansen Kobberstad). Der finnes det også en interessant artikkel om oppgaven til Aspenes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar