fredag 28. mai 2010

Nettbaserte studier

Nettstudier i dokumentasjonsvitenskap. Ta førstesemester som nettstudier.

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=184859&p_dimension_id=88147&p_menu=42374&p_lang=2

DOK-1000

Nettbasert innføringsemne i dokumentasjonsvitenskap 10 stp

Søknadsfrist:
01. juni, 2010

Emnetype:
Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er adgangsregulert. Begrenset antall studieplasser.

Emnet gir en generell innføring i faget dokumentasjonsvitenskap, og vil gi en innsikt i:

  • Sentrale begrep innenfor faget dokumentasjonsvitenskap
  • fagets historiske utvikling
  • fagets gjenstandsfelt
  • fagets samfunnsmessige rolle

Emnet består av 9 steg. Et av stegene inneholder Universitetsbibliotekets kurs i informasjons - og dokumentasjonskompetanse (4-6 timer) for alle studenter på bachelorgraden i dokumentasjonsvitenskap. I steg 5A og 5B vil du ved siden av det faglige innholdet ("Hva er dokumentanalyse?") også få en innføring i tekstanalyse og skriving av akademiske tekster. Til sammen vil skrivekurset og kurset i informasjonskompetanse gi studentene en innføring i det å produsere en akademisk tekst.