mandag 16. mars 2009

Studietur til Ája Samisk Senter i Manndalen


Den 27. februar var Tore Brattli og Geir Grenersen på studietur til Àja Samisk Senter i Manndalen. Vi fikk en solid innføring i de forskjellige aktivitetene som forgår i senteret, bl.a. Riđđu Riđđu, Samisk bibliotektjeneste, Sámi Radio og Samisk Språksenter. Nord-Troms Museum og Sametinget har også kontorer i sentret som fremstår som en vellykket ABM-institusjon. Vi planlegger å besøke flere samiske sentre i Troms og Nordland i løpet av dette året og bruke disse institusjonene som eksempler på ABM-institusjoner i vår undervisning.


Geir Grenersen, Edel Olsen, Astrid Solhaug, Henrik Olsen
Originally uploaded by Tore Brattli

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar