torsdag 12. mars 2009

Nye emner i dokumentasjonsvitenskap fra høsten 2009

Det er nå vedtatt å splitte emnet DOK-1016 Dokumentasjons- og medieformer prosjektoppgave opp i 3 selvstendige emner:

DOK-1013 Gamle og nye medier - reproduksjon og remediering (10 stp)
Emnet tar utgangspunkt i 2 sentrale begrep: reproduksjon og remediering.  På bakgrunnen av disse begrepene diskuteres forholdet mellom gamle og nye medier. 

DOK-1014 Dokumenters sosiale liv (10 stp)
Gjennom feltarbeid, ekskursjoner, gruppearbeid og presentasjoner skal studentene oppøve evnen til å anvende dokumentteori som et analytisk redskap. 

DOK-1015 Digitalisering og digitale dokumenter (10 stp)
I løpet av få år har digital film, foto, MP3-spillere, tidsskrifter, TV, PDF, osv. i stor grad overtatt for de tradisjonelle analoge dokumentformene. Nettverk kan overføre hele bøker på brøkdelen av et sekund og ei enkelt minnepenn kan lagre all informasjon i et helt bibliotek. Fildeling og bibliotek 2.0 gjør det i tillegg vanskelig å få helt ”grepet” på de nye dokumentene. Dette setter nye kompetansekrav til bibliotekarer og andre som jobber med digitale dokumenter og informasjon. Emnet tar for seg hvordan ulike dokumenter og medieformer kan digitaliseres, representeres, behandles (f.eks. bildebehandling eller kryptering), organiseres, lagres og bevares digitalt. 

Obligatorisk juridisk del
Det inngår også en juridisk del som er felles for DOK-1013, 1014 og 1015.

Vi mener dette vil gi et bedre og mer oppdatert tilbud både til programstudenter og de som ønsker videreutdanning innen enkelte emner som f.eks. digitalisering. Emnene blir også mer tilgjengelige for distansestudenter.

5 kommentarer:

 1. Interessant! Undervisningsmessig har eg alltid opplevd DOK-1016 som tre ulike emne (vi hadde til og med tre ulike pensumlister der), så på det området trur eg ikkje det er noko problem å dele faget i tre. Det einaste eg er ein smule skeptisk til er korleis dette kjem til å fungere vurderingsmessig -- eg meiner å hugsa at på det tidspunktet i bachelorprogrammet satte eg veldig pris på å kunne levere ei stor semesteroppgåve i staden for tre små. Men eg går ut frå at de har tenkt gjennom dette og veid for og mot ei stund før de gjorde ei slik endring, og at dette er veloverveid?

  Eg har eit spørsmål. Vil disse emnene stort sett ha det same innhaldet som DOK-1016 hadde, eller består dei i hovudsak av nye ting? DOK-1015 høyrast på papiret veldig interessant ut og kunne sannsynlegvis vera interessant å få tatt som enkeltemne, men dersom dette emnet består av den same teorien som dei teknologiske emnene i DOK-1016 vil det kanskje vera meiningslaust å ha begge delar?

  Når det er sagt føler eg for å kritisere den «emnebeskrivelsen» som her er gjengitt. Det skrivast at digital film, foto, MP3-spelarar, tidsskrifter, TV, PDF osb. i stor grad har overtatt for tradisjonelle analoge dokumentasjonsformer. Det kunne eg tenkja meg å sjå dokumentasjon på! Ja, desse dokumentasjonsformene er i utspreiing, men det er ein grunn til at ei av dei største nettsidene i verda er ein *bokhandel*. Digitale dokumenter tar ikkje over for papirbaserte dokumenter, dei er i stor grad å rekna som eit tillegg.

  Eg synest òg at terminologien brukt i denne teksten til tider er i strid med ein av kjerneverdiane i dokvit: At dokumenter har ein fysisk, ein sosial og ein mental dimensjon. Ved å seie at «nettverk kan overføre hele bøker på brøkdelen av et sekund» sidestiller ein boka med teksten i boka. Bøker består ikkje berre av tekst, dei består av fysiske atomer som ikkje utan vidare kan omdannast til bits og overførast over eit nettverk.

  Når det er sagt er dette berre kritikk til korleis teksten er utforma, og det kan sannsynlegvis klassifiserast som «småpirk». Innhaldet i emnebeskrivelsa høyrast elles ganske interessant ut.

  Fin blogg forresten -- kva med å sende ein masse-e-post til studentane og opplyse om at bloggen eksisterer? Eg var ikkje klar over bloggens eksistens før eg leste om den i Bibliotekaren.

  SvarSlett
 2. Takk for tilbakemelding Olaf og jeg skal svare på noe i denne omgangen!

  Det er selvsagt varierende hvor langt den digitale revolusjoner har kommet på ulike områder.
  Hvor mange prosent fotografier tror du blir tatt digitalt i 2009? >99%?
  Hvor mange prosent av musikklåtene som folk hører på i 2009 spilles inn og lagres digitalt? >99%?
  Hva med filmer som produseres i 2009? >99%?
  Og sist men ikke minst hvor mange romaner som skrives i 2009 er i utgangspunktet digitale? >99%?
  Dette kan vel tyde på at digital representasjon i stor grad har overtatt på endel områder.

  Når det gjelder innholdet ellers i DOK-1015 (i forhold til DOK-1016), har jeg nok ambisjoner om å gjøre emnet mer "teknologisk" både når det gjelde praktiske øvelser og gjennomgang av teorien som ligger bak. F.eks. vil vi både ta digitale bilder, behandle (i Photoshop), lagre, bevaring og samtidig gjennomgå digital representasjon av bilder, innføring i JPEG, osv. Samme opplegg for tekst, lyd og tildels også film.

  Ta gjerne kontakt for mer info!

  SvarSlett
 3. Ja, så lenge det er slik du definerer digitale dokumenter, ser eg sjølvsagt poenget ditt. At mange dokument på eitt tidspunkt i produksjonsprosessen har hatt digitalt innhald, er ein ting. Men det blir etter mi meining veldig feil å kalle romaner «digitale dokumenter» berre fordi teksten på et tidspunkt i produksjonsprosessen har befunnet seg i ei datamaskin. Det er framleis snakk om bøker ein går ut og kjøper i ein bokhandel eller må få tilsendt fysisk i posten. Det er framleis eit godt stykke igjen til 99 % av alle verdas romanar seljast via Kindle. Det same gjelder film, musikk-CD-ar ... deler av produksjonen skjer sjølvsagt digitalt, men sluttproduktet er i høgste grad analogt.

  Vel, dersom det var *slike* dokumenter du sikta til, har du sjølvsagt rett i at digitale dokument har tatt over ganske store delar av marknaden. Men eg er ikkje heilt einig i at desse er så digitale som du skal ha det til.

  SvarSlett
 4. Hehe, ja det kommer an på hvordan man ser på det. Hva er dokumentet når det gjelder en roman? Teksten, omslaget, reklamen osv som ligger digitalt hos forlaget eller utskriften (eksemplaret) som ligger i bokhandlen?

  Men mener du virkelig at musikk CD-ene og film DVD-ene vi kjøper er analoge? 8-)

  Og for å komplisere litt: er ikke egentlig all tekst digital...?

  SvarSlett
 5. Eg meiner at CD-ar og DVD-ar er BÅDE analoge og digitale. Lagringsmediet er heilt klart digitalt, distribusjonen er framleis analog.

  Dokumentet er sjølvsagt heilheita. For å bruke Skares likning, gjengitt etter minnet: Tekst + paratekst + kontekst = dokument.

  SvarSlett