torsdag 12. mars 2009

Wolfram Alpha: ny søkemotor som kan komme til å overta for Google


I datamaskinens barndom var det stor tro på at den nye oppfinnelsen snart skulle kunne svare oss på avanserte spørsmål om alt fra kjernefysikk, til meningen med livet og i hvert fall hjelpe ungene med leksene. I dag vet vi bedre. Supercomputeren Deep Thought brukte 7½ million år på å finne ut at meningen med livet er 42. BIBSYS forstår ikke noe så enkelt som ordet kjærnefysikk og for ungene er den mest brukbar til spill. Selv Google kan best sammenlignes med en hund som er trent opp til å hente inn avisen hver morgen. Et enkelt gjøremål der den ikke trenger å forstå seg på innholdet (i avisen). Men det hadde jo vært flott om hunden på egen hånd kunne sagt i fra når det var annonser for billig hundemat.

Nå er det annonsert en ny søkemotor Wolfram Alpha (eller kanskje det egentlig ikke er en søkemotor) som skal kunne konkurrere med selveste Google om ikke så altfor lenge. Wolfram Alpha skal kunne trekke ut faktainformasjon fra dokumenter og svare på spørsmål relevant til denne informasjonen. Den skal også kunne regne seg frem til ny informasjon og nye fakta basert på det man allerede vet og det skal også være mulig å spørre i et tilnærmet naturlig språk. Dette i motsetning til dagens søkemotorer som stort sett bare gir deg dokumenter som svar, basert på match mellom søkeord og dokumentord. Hvis ingen har skrevet noe om f.eks. forholdet mellom BNP i Norge og Kongo får du ingen (enkle) svar. Søkemotorene forstår verken hva du spør om eller hva den har registrert. Med Wolfram Alpha er svaret enkelt. Det er som regel bedre å kunne multiplisere enn å ha en database med svar på alle mulige multiplikasjonsoppgaver.

I hvilken grad Wolfram Alpha oppfyller forventningene gjenstår å se. Lanseringen er satt til 29. mai 2009. Vi gleder oss!

Det er allerede skrevet endel om denne nye søketjenesten:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar