torsdag 2. april 2009

Ta mastergrad i dokumentforvaltning


Det er nå mulig å ta mastergrad i dokumentasjonsvitenskap, studieretning dokumentforvaltning med bachelorgrad/Cand.Mag. i en mengde fag: "For opptak til mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap innenfor studieretningen i dokumentforvaltning kreves oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdene humaniora, samfunnsfag, realfag, rettsvitenskap eller helsefag."

Søknadsfrist: i første omgang 15. april 2009, men det vil sannsynligvis også være mulig å søke opptak helt frem til 1. juni.

Revisiting "what is a document?"

De fleste dokvitstudenter har lest artikkelen til Michael Buckland "What is a document?". Nå har Bernd Frohmann skrevet en artikkel under tittelen Revisiting "what is a document?" der han stiller spørsmål ved poenget og bruksverdien av definisjoner av begrep som "dokument" og "dokumentasjon". Artikkelen er tilgjengelig i Journal of Documentation vol. 65, no. 2 (2009), 291-303. http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2780650206.html