torsdag 26. februar 2009

torsdag 19. februar 2009

Bilder fra Bibliotekforum Tromsø 29.1.2009

Program:
12.00 - 13.00 Lunsjtreff før programmet starter for de som vil (folk betaler selv). Hovedkantina i Teorifagbygget (Hus 1). Deretter møtes vi på HUM-FAK rom B-1004

13.15 -13.30 Velkommen

13.30-14.00 "Kukostymer, bibliografier og andre farlige dokumenter: Om at indfange og udvikle det bibliotekfaglige felt uden at blive fange i sin egen lille verden og udelukke historiens og hverdagslivets ustyrlige mangfold og dynamikk. " ved Professor Niels Windfeld Lund, dokumentasjonsvitenskap

14.00-14.30 Sosialt samvær med frukt og kaffe

14.30-15.00 "Fra en forskers værksted: Når praksis udfordrer..." ved Forskningsprofessor ved Danmarks bibliotekskole Beth Juncker

15.00-15.30 Oppsummering, diskusjon


Professor II Beth Juncker, originally uploaded by Tore Brattli.


Deltakerne, originally uploaded by Tore Brattli.

fredag 13. februar 2009

DOCAM 09

Årets konferanse arrangeres ved University of Wisconsin-Madison 28. og 29. mars og programmet er nå på plass: http://www.slis.wisc.edu/docam09sched.html

Keynote speaker er professor Bernd Frohmann fra University of Western Ontario i Kanada. En av Frohmanns viktigste publikasjoner er boka Deflating Information. From Science Studies to Documentation (University of Toronto Press) fra 2004.

torsdag 12. februar 2009

Ny doktorgrad i dokumentasjonsvitenskap


judu Au
Originally uploaded by Tore Brattli
Onsdag 11. februar 2009 disputerte Cand.philol. Judy Au for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Kl. 10.15 var det prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of 'place' as a defining feature for website genre: Analyses of barentsinstitute.org and myspace.com.
Deretter (kl. 11.15) forsvarte doktoranden sin avhandling Reading websites as places : Two case studies of exploratory digital documents.
Komitéen har bestått av:
  • Lektor ph.d. Lisbeth Thorlacius, Universitetet i København (1. opponent)
  • Professor Gunnar Liestøl, Universïtetet i Oslo (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Johan Schimanski, Universitetet i Tromsø
Veileder har vært:
  • Førsteamanuensis Per Bäckström, Universitetet i Tromsø


Disputas, originally uploaded by Tore Brattli.

mandag 9. februar 2009

Studietur til Nasjonalbiblioteket


2. og 3. februar var studenter fra DOK-2030 (Bachelorprosjekt) på studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. I løpet av disse 2 dagene fikk vi omvisninger og foredrag som ga oss en innføring i de forskjellige arbeidsoppgavene til NB. Mest inntrykk gjorde kanskje depotbiblioteket der roboter henter og setter på plass. Lageret hadde drivstart i 2003. Magasinet har en lengde på 52,5 meter, en bredde på 13 meter og en høyde på imponerende 14 meter som gir 43 140 kasselokasjoner. I disse kassene igjen er det plass til 1 000 000 arkivmapper!

Bli med å kåre Norges beste folkebibliotek!

Det faglitterære tidsskriftet Prosa ønsker å sette bibliotekene på dagsorden i 2009. De spør bl.a. hvorfor det skjer enorme endringer i norske folkebibliotek uten offentlig debatt. Hvorfor er det f.eks. slik at "alle" er for folkebibliotek i nærmiljøet, men få protesterer når 270 bibliotekfilialer er nedlagt de siste 10 årene. Når Barack Obama kan sette bibliotek høyt på sin dagsorden, er det klart Prosa kan! De arrangerer derfor sammen med Dagbladet en kåring der man kan stemme frem det man mener er det beste folkebibliotek i Norge i 2009. Gå til www.prosa.no/bibliotek eller www.dagbladet.no/bibliotek og vis ditt engasjement!

fredag 6. februar 2009

Inntrykk fra Kunnskapsorganisasjonsdagene 2009
Biblioteksøk - Samsøk - Sammensurium?


Mandag 2. februar

Marshall Breeding: The future of the library catalogue

Marshall Breeding
Originally uploaded by Tore Brattli
Marshall tok opp den dårlige integrasjonen som mange som mange biblioteknettsider og bibliotekkataloger har til sine Web (bibliotek) 2.0 applikasjoner som blogger, Wiki-er o.l. Her trengs det forbedringer.
Open source programvare for bibliotekkataloger er et annet spennende område. Åpenheten varierer fra åpne data, åpne API-er og til åpen kildekode for de ulike modulene. For mange vil bruk åpne systemer i praksis koste det samme som de mer lukkede kommersielle systemene når man ser på de totale driftkostnadene. Open source programvare med 100.000-vis av programkode er heller ikke gitt alle og enhver å skulle endre på. Åpne API-er er derimot ei mer spennende utvikling som kan gjøre det enklere for både brukerne og bibliotekarene å hente ut de dataene som de er interessert i og sette dem inn i ønsket sammenheng.
Mange er misfornøyd med brukergrensesnittet i dagens kataloger. Sammenlignbare tjenester fra for eksempel Amazon og Google Scholar er lang bedre. Svakt emnesøk, manglende relevanssortering og fasettert browsing, snevert innhold (brukerne må mange steder for å søke), og tolking av tvetydigheter i spørringer er noen av svakhetene ved mange bibliotekkataloger. Marshall viste bl.a. Amazon sin 1-Click ordering og etterlyste tilsvarende tjenester i biblioteket.
Heldigvis skal nye og bedre bibliotekkataloger og brukergrensesnitt være på vei.

Ken Chad : Library Management Systems Study

Ken Chad
Originally uploaded by Tore Brattli
Ken Chad holdt et svært så spennende foredrag om den informasjonsrevolusjonen som vi er midt inne i og betydningen den har for bibliotekene, katalogen og bibliotekarene. Verden har forandret seg og bibliotekene har fått betydelig konkurranse fra aktører som f.eks. Google, Amazon og LibraryThing. 
…with less than 10 people, Flickr had millions of users generating content, millions of users organising that content for them, tens of thousands of users distributing that across the internet…”. Digital informasjon og datanettverk endrer måten vi kommuniserer på og det igjen er i ferd med å endre samfunnet. Brukerne og deres forventninger har også endret seg. 
Såkalte disruptive teknologier er i ferd med å overta og planlegging for fremtiden blir stadig vanskeligere. Produkter som i utgangspunktet ser ubetydelig og til og med dårlige ut, kan raskt bli markedsledende. Dette krever nye holdninger og kompetanse blant bibliotekarer og andre informasjonsspesialister.
The library of the future will be a platform for participation and collaboration with users increasingly sharing information amongst themselves as well as drawing on the library‘s resources”.

Svein Arne Brygfjeld: Biblioteksøk: status og framdrift
Svein Arne informerte om Biblioteksøk og planene videre fremover. Biblioteksøk er en felles søke- og lånetjeneste for norske bibliotekskataloger og andre relevante biblioteksressurser. Foredraget ble avsluttet med frisk diskusjon.

Kim Tallerås/Unni Knutsen, JBI: Lokalt eller sentralt : et brukerperspektiv
Til slutt denne dagen hadde Unni Knutsen og Kim Tallerås en til dels humoristisk demonstrasjon av hvordan det kan gå når en bruker ønsker å søke etter og låne et par konkrete boktitler ved å bruke norske bibliotekkataloger og lånetjenester. Mange av katalogene har fortsatt mye å hente når det gjelder brukervennlighet og når de skal kommunisere med hverandre eller andre lånetjenester blir ikke saken bedre.
Konklusjonen av dette "litt satt på spissen-foredraget": ”Dagens situasjon = sammensurium. En god løsning haster! Mens gresset gror, forsvinner brukeren.

Tirsdag 3. februar

Joan Mitchell, sjefsredaktør DDC: What is the use of classification?

Joan Mitchell
Originally uploaded by Tore Brattli
Joan startet med å fortelle om fordelene med Dewey-systemet som: Språkuavhengig representasjon av emner og innhold, mange kompatible oversettelser av Dewey, store mengder materiale klassifisert etter Dewey og mange brukere, mapping til andre emnesystemer og sist men ikke minst brukerstøtte fra OCLC. Deretter fikk vi et innblikk i hvaOCLC gjør for å holde Dewey oppdatert og aktuelt for en stadig større brukergruppe. Som eksempel viste hun termen sandwiches som nå innkluderer en mengde eksotiske matretter. Også måltidene er i ferd med å revideres fra frokost, lusj og middag til første måltid, hovedmåltid osv. for å være bedre tilpasset matvaner verden rundt. Til slutt fikk vi innblikk i noen av de nye Dewey-applikasjonene som MelvilClass, MelvilSearch, Dewey-browser og virtuelle bokhyller.

Lars Svensson, Deutsche Nationalbibliothek: DDC för amatörer: Hur slutanvändare kan finna DDC-klassificerat material utan kunskap om DDC
Lars snakket om MelvilSearch som gjør det mulig for biblioteksbrukerne å browse eller søke i Dewey-tabellen, for å finne aktuelle klasser som deretter kan brukes til søk i katalogen. Mapping av 150.000 emneord fra CrissCross til Dewey øker sjansen for å finne passende Dewey-klasser ved søk. Hvert emneord er vurdert av erfarne bibliotekarer som mer eller mindre passende for ulike Dewey-klasser. Et søk i katalogen kan også finne aktuelle Dewey-klasser automatisk  og inkludere dette slik at søket utvides. Mapping kan også gjøres til andre kontrollerte vokabularer. En av de store fordelene med med å bruke klassifikasjonssystemer som Dewey er språkuavhengigheten som bl.a. gjør det mulig å hente inn relevante treff (på andre språk) fra utenlandske bibliotekkataloger.

Ragnar Nordlie, JBI: Klassifikasjon og eksponering

Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket: Ny Deweyoversettelse (full, forkortet eller blandet utgave?)

Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket: Dewey i Sverige

Magdalena Svanberg
Originally uploaded by Tore Brattli
Sverige er i ferd med å forlate fra sitt eget nasjonale klassifikasjonssystem SAB til fordel for Dewey. Dette er mildt sagt en stor begivenhet og sitt foredrag fortalte Magdalena om bakgrunnen for beslutningen og hvordan de tenker seg overgangen. Bl.a. skal svenskene utvikle en svensk WebDewey, litt på samme måte som vurderes i Norge.

Onsdag 4. Februar

Dewey-workshop (arrangører: Nasjonalbiblioteket, NKKI og JBI)
Nasjonalbiblioteket har nylig fattet et prinsippvedtak om at en neste norske versjonen av DDK skal være av typen WebDewey. Spørsmålene som ble diskutert på denne workshoppen var bl.a. hvilket nivå vi ønsker på en norsk Dewey-oversettelse, om det er mulig å utvikle en norsk Dewey som passer for alle bibliotekene og hvordan kontinuerlige oppdateringer skal håndterer.
Inntrykket er at mange ønsker seg en fullstendig oversettelse, men at også en forkortet versjon kan være aktuell hvis den er greit integrert med den fulle internasjonale versjonen.
En svært nyttig workshop som ble ledet på en utmerket måte av Marit Kristine Ådland ved HiO.

Lenker til lysark finner du på HiO sine nettsider og en mer omfattende oppsummering av Workshoppen finnes hos NB.