torsdag 2. april 2009

Revisiting "what is a document?"

De fleste dokvitstudenter har lest artikkelen til Michael Buckland "What is a document?". Nå har Bernd Frohmann skrevet en artikkel under tittelen Revisiting "what is a document?" der han stiller spørsmål ved poenget og bruksverdien av definisjoner av begrep som "dokument" og "dokumentasjon". Artikkelen er tilgjengelig i Journal of Documentation vol. 65, no. 2 (2009), 291-303. http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2780650206.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar