torsdag 12. februar 2009

Ny doktorgrad i dokumentasjonsvitenskap


judu Au
Originally uploaded by Tore Brattli
Onsdag 11. februar 2009 disputerte Cand.philol. Judy Au for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Kl. 10.15 var det prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of 'place' as a defining feature for website genre: Analyses of barentsinstitute.org and myspace.com.
Deretter (kl. 11.15) forsvarte doktoranden sin avhandling Reading websites as places : Two case studies of exploratory digital documents.
Komitéen har bestått av:
  • Lektor ph.d. Lisbeth Thorlacius, Universitetet i København (1. opponent)
  • Professor Gunnar Liestøl, Universïtetet i Oslo (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Johan Schimanski, Universitetet i Tromsø
Veileder har vært:
  • Førsteamanuensis Per Bäckström, Universitetet i Tromsø


Disputas, originally uploaded by Tore Brattli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar