mandag 9. februar 2009

Bli med å kåre Norges beste folkebibliotek!

Det faglitterære tidsskriftet Prosa ønsker å sette bibliotekene på dagsorden i 2009. De spør bl.a. hvorfor det skjer enorme endringer i norske folkebibliotek uten offentlig debatt. Hvorfor er det f.eks. slik at "alle" er for folkebibliotek i nærmiljøet, men få protesterer når 270 bibliotekfilialer er nedlagt de siste 10 årene. Når Barack Obama kan sette bibliotek høyt på sin dagsorden, er det klart Prosa kan! De arrangerer derfor sammen med Dagbladet en kåring der man kan stemme frem det man mener er det beste folkebibliotek i Norge i 2009. Gå til www.prosa.no/bibliotek eller www.dagbladet.no/bibliotek og vis ditt engasjement!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar