onsdag 18. mars 2009

Studentbesøk på ”Årets bibliotek 2008”

Kurset DOK-2204 Bibliotek samfunn og ledelse er casebasert. Det betyr at teori og analyse knyttes opp mot utvalgte case. Vi har lagt opp 7 case, som på ulike måter reflekterer nybrottsarbeid og ledelsesutfordringer innen bibliotekfeltet. Skolebiblioteket på Breivang videregående skole er ett av casene. Biblioteket ble da også kåret til Årets bibliotek i 2008 med sin helt spesielle utforsking og utvikling av skolebiblioteket som ”rom”.  Vi besøkte biblioteket på kursets tredje samling, og bibliotekar Thomas Tøllefsen og bibliotekar/miljøarbeider Håkon Pettersen (begge er forøvrig ”dokvitere”!) inviterte til en spennende casedialog. 

Det nyskapende knyttes til begreper om skolebiblioteket som sosialt rom, time-out-arena og alternativ læringsarena. Vi ser en utvikling av skolebiblioteket som dynamisk ”eget” rom, kvalitativt forskjellig fra andre rom i skolen – både når det gjelder funksjoner og dialogen med elevene.

I biblioteket
Originally uploaded by Tore Brattli
Det er samtidig et rom i det store skolerommet – en integrert del av skolens læringsmiljø og målsettinger. Åpenhet, tillit og samarbeid er sentrale stikkord for arbeidet. Vi er på vei og har mye på plass sammenlignet med andre skolebibliotek, men vi har et stykke vei foran oss, sier Tøllefsen og Pettersen. De maner til nøkternhet og ”lange nok” perspektiver på det utviklingsarbeidet de er inne i.

Dokvit følger Breivangs videre utforsking og resultater med stor interesse!

Trine Holm
Andreas Vårheim
Kursansvarlige, DOK-2204


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar